1. TOP
  2. Ghi chú phát hành
  3. Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.17.0

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.17.0

Phiên bản được nâng cấp vào ngày 2024 tháng 2 năm 14 (Thứ Tư).

Dưới đây là phác thảo của việc nâng cấp phiên bản.

Về nội dung nâng cấp phiên bản

Nâng cấp

Giờ đây, bạn có thể tải xuống tệp CSV mẫu để đăng ký khách hàng tiềm năng hàng loạt trên màn hình "Chọn phương thức nhập" ở BƯỚC 1.
*Bạn vẫn có thể tải xuống từ màn hình "Chọn tệp" BƯỚC 2.

Từ ngữ của liên kết tải xuống CSV mẫu đã được thay đổi như sau.

Trước khi thay đổi: Bấm vào đây để xem mẫu CSV
Sau khi thay đổi: Tải xuống mẫu CSV

Sửa chữa

Các bản sửa lỗi nhỏ khác đã được thực hiện.

Thông tin buổi học