1. TOP
  2. Ghi chú phát hành
  3. Thông báo về việc phát hành phiên bản 5.0.2

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông báo về việc phát hành phiên bản 5.0.2

Phiên bản sẽ được nâng cấp vào ngày 2021 tháng 11 năm 10 (Thứ XNUMX).

Dưới đây là phác thảo của việc nâng cấp phiên bản.

Về nội dung nâng cấp phiên bản

Nâng cấp

Đã thay đổi thông số kỹ thuật để chỉ hiển thị một hành động mở của cùng một email lần đầu tiên.

Nâng cấp

Một chức năng để bật / tắt "màn hình xác nhận biểu mẫu" đã được thêm vào màn hình tạo biểu mẫu và màn hình thay đổi.

Nâng cấp

Điều kiện tìm kiếm khách hàng tiềm năng> Đặc tả trạng thái gửi> Kết quả gửi> Từ ngữ hiển thị của người nhận được email đã được thay đổi.
Trạng thái hiện tại: "Những người đã nhận được email"
Sau khi thay đổi: "Những người đã đến nhưng không mở cửa"

Sửa chữa

Các bản sửa lỗi nhỏ khác đã được thực hiện.

Thông tin buổi học