1. TOP
  2. Ghi chú phát hành
  3. Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.12.0

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.12.0

Phiên bản được cập nhật vào Thứ Ba, ngày 2023 tháng 11 năm 14.

Dưới đây là phác thảo của việc nâng cấp phiên bản.

Về nội dung nâng cấp phiên bản

Nâng cấp

Chúng tôi đã tăng số lượng loại vai trò trong Quản lý tài khoản > Cài đặt chức năng.
Hướng dẫn hỗ trợ sử dụng và thông báo từ BowNow sẽ được hiển thị dựa trên “vai trò” đã đặt.
*Các vai trò đã được đặt sẽ không tự động thay đổi.

Sửa chữa

Các bản sửa lỗi nhỏ khác đã được thực hiện.

Thông tin buổi học