1. TOP
  2. Danh sách chức năng
  3. Quản lý trưởng

Quản lý trưởng

Trong quản lý khách hàng tiềm năng, bạn có thể kiểm tra xu hướng của khách hàng tiềm năng có được và đăng ký khách hàng tiềm năng.
Bạn cũng có thể thấy những người dùng "Không xác định" đã truy cập trang web và chưa được đăng ký là khách hàng tiềm năng.

Danh sách các chức năng quản lý khách hàng tiềm năng

Thông tin buổi học