1. TOP
  2. Ghi chú phát hành
  3. Thông báo về việc phát hành phiên bản 4.5.7

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông báo về việc phát hành phiên bản 4.5.7

Phiên bản được nâng cấp vào ngày 2021 tháng 6 năm 9 (Thứ Tư).
Không có tác động cụ thể nào đối với dịch vụ do việc phát hành.

Dưới đây là phác thảo của việc nâng cấp phiên bản.

Về nội dung nâng cấp phiên bản

Nâng cấp

Đã sửa từ ngữ của email cảnh báo trong mẫu ABM.

Nâng cấp

Đã thêm biến mã trình cắm "đo lường lần nhấp" cho thư văn bản.

Sửa chữa

Đã sửa lỗi không thể chỉ định khoảng thời gian khi tìm kiếm với [Tìm khách hàng tiềm năng> Chỉ định hành động của người dùng> Tệp DL].

Sửa chữa

Đã sửa lỗi không thể thay đổi trạng thái khi chỉ thiết lập "Thay đổi trạng thái" của cơ quan tài khoản.

Sửa chữa

Các bản sửa lỗi nhỏ khác đã được thực hiện.

Thông tin buổi học