1. TOP
  2. Ghi chú phát hành
  3. Thông báo về việc phát hành phiên bản 4.1.0

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông báo về việc phát hành phiên bản 4.1.0

BowNow sẽ được nâng cấp từ 2020:5 sáng ngày 18 tháng 5 năm 00 (thứ Hai) trong khoảng 1 đến 2 giờ.

Với bản phát hành, phản hồi có thể giảm trong vài phút bất kỳ lúc nào trong quá trình phát hành trên cả màn hình công khai và màn hình quản lý.
Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào đã gây ra cho khách hàng của chúng tôi.

Dưới đây là phác thảo của việc nâng cấp phiên bản.


Về nội dung nâng cấp phiên bản

変 更

Kích hoạt thay đổi thông số kỹ thuật thư

Ngay cả khi bạn thực hiện CV trên cùng một mẫu, các thông số kỹ thuật đã được thay đổi để email kích hoạt sẽ không được gửi sau CV thứ hai.

Sửa chữa

Điều chỉnh quy trình tổng hợp nhật ký theo dõi

Sửa chữa

Các bản sửa lỗi nhỏ khác đã được thực hiện.

Thông tin buổi học