1. TOP
  2. Ghi chú phát hành
  3. Thông báo về việc phát hành phiên bản 4.2.1

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông báo về việc phát hành phiên bản 4.2.1

BowNow sẽ được nâng cấp từ 2020:10 PM ngày 14/19/00 (Thứ 1) trong khoảng 2 đến XNUMX giờ.
Xin lưu ý rằng không thể gửi email từ 19:00 đến 21:00.
Về việc giao hàng được đặt trước trong múi giờ trên, nó sẽ được giao tuần tự sau khi hoàn tất nâng cấp phiên bản.

Dưới đây là phác thảo của việc nâng cấp phiên bản.

Về nội dung nâng cấp phiên bản

Sửa chữa

Nó tương ứng để nó có thể được trả lại cho bản nháp sau khi đặt trước chuyển phát thư.

Sửa chữa

Đã thêm hỗ trợ để chuyển sang tổng quan phân phối trên màn hình chi tiết email.

Sửa chữa

Tên của mã trình cắm đã được thay đổi trên màn hình gửi thư mới.

Sửa chữa

Các bản sửa lỗi nhỏ khác đã được thực hiện.

Thông tin buổi học