1. TOP
  2. Ghi chú phát hành
  3. Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.8.0

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.8.0

Phiên bản được nâng cấp vào ngày 2023 tháng 8 năm 9 (Thứ Tư).

Dưới đây là phác thảo của việc nâng cấp phiên bản.

Về nội dung nâng cấp phiên bản

Nâng cấp

Chúng tôi đã cải thiện tốc độ vẽ của màn hình quản lý email.

Sửa chữa

Các bản sửa lỗi nhỏ khác đã được thực hiện.

Thông tin buổi học