1. TOP
  2. Ghi chú phát hành
  3. Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.10.0

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.10.0

Phiên bản được cập nhật vào Thứ Ba, ngày 2023 tháng 9 năm 26.

Dưới đây là phác thảo của việc nâng cấp phiên bản.

Về nội dung nâng cấp phiên bản

Nâng cấp

Chúng tôi đã sửa đổi thông số kỹ thuật của API webhook.

Sửa chữa

Các bản sửa lỗi nhỏ khác đã được thực hiện.

Thông tin buổi học