1. TOP
  2. Ghi chú phát hành
  3. Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.11.0

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.11.0

Phiên bản được cập nhật vào Thứ Ba, ngày 2023 tháng 10 năm 17.

Dưới đây là phác thảo của việc nâng cấp phiên bản.

Về nội dung nâng cấp phiên bản

Nâng cấp

Cùng với việc cập nhật thông tin nhắm mục tiêu trong chi tiết công ty, mẫu đầu ra của báo cáo tóm tắt (kiểm tra các mục đầu ra) trong "Tạo báo cáo" đã được sửa đổi.

Sửa chữa

Các bản sửa lỗi nhỏ khác đã được thực hiện.

Thông tin buổi học