1. TOP
  2. Ghi chú phát hành
  3. Thông báo về việc phát hành phiên bản 5.0.1

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông báo về việc phát hành phiên bản 5.0.1

Phiên bản sẽ được nâng cấp vào ngày 2021 tháng 10 năm 27 (Thứ XNUMX).

Dưới đây là phác thảo của việc nâng cấp phiên bản.

Về nội dung nâng cấp phiên bản

Nâng cấp

Đã thêm chức năng gửi thư văn bản khi gửi thư thử nghiệm.
Cả email HTML và email văn bản sẽ được gửi.

Nâng cấp

Địa chỉ email hệ thống (no-reply@bownow.jp) hiện có thể được sử dụng làm địa chỉ email người gửi cho email quản trị viên đến khi biểu mẫu được gửi.

Nâng cấp

Trong chức năng thư mới, về các mục kiểm tra trong "Người gửi mặc định"Giá trị mặc định đã được thay đổi mà không cần kiểm tra.

Sửa chữa

Các bản sửa lỗi nhỏ khác đã được thực hiện.

Thông tin buổi học