1. TOP
  2. Ghi chú phát hành
  3. Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.15.0

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.15.0

Phiên bản được cập nhật vào Thứ Năm, ngày 2024 tháng 1 năm 25.

Dưới đây là phác thảo của việc nâng cấp phiên bản.

Về nội dung nâng cấp phiên bản

Sửa chữa

Sửa lỗi nhỏ đã được thực hiện.

Thông tin buổi học