1. TOP
  2. Ghi chú phát hành
  3. Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.17.1

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.17.1

Phiên bản được cập nhật vào Thứ Ba, ngày 2024 tháng 3 năm 19.

Dưới đây là phác thảo của việc nâng cấp phiên bản.

Về nội dung nâng cấp phiên bản

Nâng cấp

Để giảm tải cho máy chủ BowNow, số lượng email có thể hiển thị trên màn hình quản lý email đã được thay đổi như sau.

[Trước khi thay đổi] 5 món, 25 món, 50 món, 100 món
[Sau khi thay đổi] 5 món, 15 món, 25 món

Sửa chữa

Các bản sửa lỗi nhỏ khác đã được thực hiện.

Thông tin buổi học