1. TOP
  2. Danh sách thông báo

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Danh sách thông báo

Mục lục* Bấm để di chuyển đến vị trí có liên quan.

Danh sách thông báo

2023/11/28
Thông báo bảo trì hệ thống gửi email
2023/11/14
Thông báo phát hành ver.6.12.0
2023/10/31
Thông báo bảo trì hệ thống gửi email
2023/10/17
Thông báo phát hành ver.6.11.0
2023/10/13
Thông báo bảo trì hệ thống gửi email
2023/09/26
Thông báo phát hành ver.6.10.0
2023/09/14
Thông báo tạm dừng bảo trì hệ thống phân phối email
2023/09/12
Thông báo cập nhật thông tin nhắm mục tiêu chi tiết công ty
2023/09/08
Thông báo bảo trì hệ thống gửi email
2023/08/10
Thông báo phát hành ver.6.9.0
2023/08/09
Thông báo phát hành ver.6.8.0
2023/07/29
Thông báo phát hành ver.6.7.0
2023/07/22
Thông báo hoàn thành bảo trì máy chủ
2023/07/13
Thông báo về việc bảo trì máy chủ
2023/07/10
Thông báo về kỳ nghỉ hè năm 2023
2023/07/10
Thông báo cập nhật thông tin nhắm mục tiêu chi tiết công ty
2023/06/09
Thông báo liên quan đến các mục tiết lộ của BowNow sau khi thực thi Luật Kinh doanh Viễn thông
2023/05/18
Thông báo phát hành ver.6.6.4
2023/04/24
Thông báo phát hành ver.6.6.3
2023/04/21
Thông báo về kỳ nghỉ Tuần lễ vàng năm 2023
2023/03/23
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.6.2
2023/03/10
Thông báo cập nhật thông tin nhắm mục tiêu chi tiết công ty
2023/03/08
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.6.0
2023/03/03
Thông báo về việc bảo trì máy chủ
2023/02/13
[Quan trọng] Thông báo xem xét các khách hàng tiềm năng chưa biết
2023/01/25
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.5.0
2023/01/16
Thông báo cập nhật thông tin nhắm mục tiêu chi tiết công ty
2022/12/19
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.4.2
2022/12/08
Thông báo cập nhật thông tin nhắm mục tiêu chi tiết công ty
2022/12/07
Thông báo về kỳ nghỉ đông năm 2022
2022/12/07
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.4.0
2022/11/04
Thông báo sửa đổi lệ phí
2022/10/18
Thông báo về việc bảo trì máy chủ
2022/09/14
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.2.1
2022/09/08
Thông báo bảo trì máy chủ thư
2022/08/23
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.1.1
2022/08/08
Thông báo về việc bảo trì máy chủ cơ sở dữ liệu công ty
2022/08/08
Thông báo về việc bảo trì máy chủ
2022/07/27
Thông báo về kỳ nghỉ hè năm 2022
2022/07/27
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.0.5
2022/06/29
Thông báo bảo trì máy chủ thư
2022/06/21
[Đã giải quyết] Thông báo về sự cố hệ thống nhận điện
2022/05/30
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.0.2
2022/05/20
[Đã giải quyết] Lỗi kết nối máy chủ
2022/04/27
Thông báo bảo trì hệ thống
2022/04/21
Thông báo về kỳ nghỉ Tuần lễ vàng năm 2022
2022/04/08
[Đã giải quyết] [Thư mới] Gửi thư không thành công
2022/04/04
Thông báo bảo trì hệ thống
2022/03/09
Thông báo về việc phát hành phiên bản 5.3.0
2022/02/10
Đã phát hành "Trang web thủ công các câu hỏi thường gặp"
Thông tin buổi học