1. TOP
  2. Danh sách thông báo

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Danh sách thông báo

Mục lục* Bấm để di chuyển đến vị trí có liên quan.

Danh sách thông báo

2024/03/26
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.18.0
2024/03/19
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.17.1
2024/03/11
Thông báo cập nhật thông tin nhắm mục tiêu chi tiết công ty
2024/03/07
[Dành cho khách hàng sử dụng thư mới] Thông báo về thời hạn thiết lập DMRAC
2024/03/06
Thông báo bảo trì hệ thống gửi email
2024/03/01
Thông báo bảo trì hệ thống gửi email
2024/02/14
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.17.0
2024/01/25
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.15.0
2024/01/16
Thông báo cập nhật thông tin nhắm mục tiêu chi tiết công ty
2024/01/15
[Dành cho khách hàng sử dụng thư mới] Vui lòng thiết lập DMRAC.
2024/01/15
Thông báo phát hành ver.6.14.0
2023/12/25
Thông báo phát hành ver.6.13.0
2023/12/18
Thông báo về kỳ nghỉ đông năm 2023
2023/12/14
Về việc xóa tài khoản Google quá 2 năm không sử dụng
2023/11/28
Thông báo bảo trì hệ thống gửi email
2023/11/14
Thông báo phát hành ver.6.12.0
2023/10/31
Thông báo bảo trì hệ thống gửi email
2023/10/17
Thông báo phát hành ver.6.11.0
2023/10/13
Thông báo bảo trì hệ thống gửi email
2023/09/26
Thông báo phát hành ver.6.10.0
2023/09/14
Thông báo tạm dừng bảo trì hệ thống phân phối email
2023/09/12
Thông báo cập nhật thông tin nhắm mục tiêu chi tiết công ty
2023/09/08
Thông báo bảo trì hệ thống gửi email
2023/08/10
Thông báo phát hành ver.6.9.0
2023/08/09
Thông báo phát hành ver.6.8.0
2023/07/29
Thông báo phát hành ver.6.7.0
2023/07/22
Thông báo hoàn thành bảo trì máy chủ
2023/07/13
Thông báo về việc bảo trì máy chủ
2023/07/10
Thông báo về kỳ nghỉ hè năm 2023
2023/07/10
Thông báo cập nhật thông tin nhắm mục tiêu chi tiết công ty
2023/06/09
Thông báo liên quan đến các mục tiết lộ của BowNow sau khi thực thi Luật Kinh doanh Viễn thông
2023/05/18
Thông báo phát hành ver.6.6.4
2023/04/24
Thông báo phát hành ver.6.6.3
2023/04/21
Thông báo về kỳ nghỉ Tuần lễ vàng năm 2023
2023/03/23
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.6.2
2023/03/10
Thông báo cập nhật thông tin nhắm mục tiêu chi tiết công ty
2023/03/08
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.6.0
2023/03/03
Thông báo về việc bảo trì máy chủ
2023/02/13
[Quan trọng] Thông báo xem xét các khách hàng tiềm năng chưa biết
2023/01/25
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.5.0
2023/01/16
Thông báo cập nhật thông tin nhắm mục tiêu chi tiết công ty
2022/12/19
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.4.2
2022/12/08
Thông báo cập nhật thông tin nhắm mục tiêu chi tiết công ty
2022/12/07
Thông báo về kỳ nghỉ đông năm 2022
2022/12/07
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.4.0
2022/11/04
Thông báo sửa đổi lệ phí
2022/10/18
Thông báo về việc bảo trì máy chủ
2022/09/14
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.2.1
2022/09/08
Thông báo bảo trì máy chủ thư
2022/08/23
Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.1.1
Thông tin buổi học