1. TOP
  2. Ghi chú phát hành
  3. Thông báo phát hành ver.6.7.0

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông báo phát hành ver.6.7.0

Phiên bản được cập nhật vào Thứ Bảy, ngày 2023 tháng 7 năm 29.

Dưới đây là phác thảo của việc nâng cấp phiên bản.

Về nội dung nâng cấp phiên bản

Sửa chữa

Sửa lỗi nhỏ đã được thực hiện.

Thông tin buổi học