1. TOP
  2. Các câu hỏi thường gặp
  3. Yêu cầu khác
新 し い 順 | 古 い 順

[Khác] Giới thiệu về các ký tự phụ thuộc vào môi trường và các ký tự phụ thuộc vào máy

Các ký tự phụ thuộc vào môi trường và các ký tự phụ thuộc vào máy là các ký tự không được hiển thị chính xác hoặc bị xóa trong từng môi trường tùy thuộc vào loại máy tính và môi trường (HĐH). Có các ký tự phụ thuộc cho Windows và Mac tương ứng, Wind ...

Tôi không thể nhận email từ BowNow ・ Nó sẽ trở thành email rác

Email được gửi từ BowNow (email được gửi tự động từ các biểu mẫu và email được gửi thay vì email đã gửi) bị kẹt trong hộp thư rác.Nó không nằm trong thư mục thư rác và không thể xác nhận việc tiếp nhận. * Máy thư cũ ...

タグ

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông tin buổi học