1. TOP
  2. Các câu hỏi thường gặp
  3. Thiết lập ban đầu
新 し い 順 | 古 い 順

Đọc phân phối trạng thái

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đặt "Phân phối trạng thái khách hàng tiềm năng" được hiển thị ở đầu màn hình "Trang tổng quan" và "Tìm khách hàng tiềm năng" của màn hình quản lý.Điều kiện tìm kiếm đã lưu Trục tung (ABC) của phân bố trạng thái đã đọc là kiểm tra đã đọc "đã lưu ...

タグ

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông tin buổi học