1. TOP
  2. Ghi chú phát hành
  3. Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.20.2

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông báo về việc phát hành phiên bản 6.20.2

Phiên bản được cập nhật vào Thứ Ba, ngày 2024 tháng 6 năm 12.

Dưới đây là phác thảo của việc nâng cấp phiên bản.

Về nội dung nâng cấp phiên bản

Nâng cấp

Lỗi mục tiêu khi gửi số lượng lỗi đã được thay đổi.

Các lỗi xảy ra trước khi phát hành nhưng không được tính vào số lỗi mặc dù chúng là lỗi hiện được tính vào số lượng và số lỗi đã được thay đổi sau khi phát hành.
Do đó, khách hàng tiềm năng sẽ không bị tính là lỗi và sẽ không được gửi đến khách hàng tiềm năng không thành công nữa, vì vậy vui lòng xác nhận điều này.

Sửa chữa

Các bản sửa lỗi nhỏ khác đã được thực hiện.

Thông tin buổi học