1. TOP
  2. Danh sách thông báo
  3. Thông báo về kỳ nghỉ Tuần lễ vàng năm 2021

5 câu hỏi thường gặp hàng đầu

Thông báo về Kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng

Thông báo về Kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Chúng tôi sẽ đóng cửa vào những ngày tiếp theo mà không được phép.
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn sự thông cảm của bạn.


■ Các ngày lễ trong Tuần lễ Vàng ■

Từ Thứ Năm, ngày 2021 tháng 04 năm 29 đến Chủ Nhật, ngày 2021 tháng 05 năm 09

* Hoạt động thông thường sẽ bắt đầu vào ngày 2021 tháng 5 năm 10 (Thứ Hai).
* Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi trong thời gian nghỉ lễ sau ngày 2021 tháng 5 năm 10 (Thứ Hai).

Thông tin buổi học